Privacy statement website

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Safety Guard B.V. (KVK 39068270) en Safety Guard Facilities B.V. (KVK 58199330), hierna ‘we/wij’ en ‘Safety Guard’, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij uw website-bezoek en ons contact verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, betalingsgegevens, telefoonnummer en IP-adres. Er kunnen andere gegevens, zoals een foto of een geboortedatum worden verwerkt. Dit is enkel het geval als u deze zelf openbaar heeft gemaakt of als u hier uw toestemming voor heeft gegeven. Tot slot kan het zijn dat, als u ons bedrijfspand bezoekt, u gegevens deelt bij gebruikmaking van onze internetverbinding en herkenbaar wordt gefilmd door onze beveiligingscamera’s.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij:

  • om werving & selectie activiteiten uit te voeren;
  • om contact met u op te nemen om antwoord te geven op uw vragen;
  • om een aanbieding op maat samen te stellen en op te volgen;
  • voor het uitvoeren van onze overeenkomen dienstverlening;
  • om een betaling te verwerken;
  • om uw websitebezoek te analyseren;
  • om activiteiten te delen via social media;
  • voor beveiligen en bewaken van (de toegang tot) ons kantoor, goederen,  productieproces en bezoekers en het vastleggen van incidenten die hiertoe betrekking hebben;
  • om eventuele vragen, verzoeken en klachten te loggen;
  • de uitvoering of toepassing van een andere wettelijke verplichting.

Vrijwel alle gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal dossier. Wij verwerken uw gegevens enkel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst, dit een gerechtvaardigd belang heeft en/of op basis is van uw toestemming of openbaarmaking.

Sollicitaties bewaren wij 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen. De bewaartermijn van onze klant en leverancier dossiers is maximaal 7 kalenderjaren na levering van de laatste diensten. Onze uitgebrachte aanbiedingen, facturen, contactinformatie en communicatie binnen onze dienstverlening, bewaren wij in uw klantdossier. Afgewezen aanbiedingen verwijderen wij na 1 jaar.

Bezoekt u ons online?

Wanneer u ons online bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. We vragen u om toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk gebruikt.

Contactformulier

Op onze website is het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om uw naam, emailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen. De grondslag voor deze verwerking betreft daarmee een gerechtvaardigd belang. Zonder uw contactgegevens kunnen we u immers niet bereiken. Wij bewaren het contactformulier niet op de website zelf. Dit doen wij wel in onze e-mailbox tot maximaal 1 jaar na ons contact of relatie. Zo doen wij zodat wij eventuele vervolgvragen beter voor u opvolgen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op de harde schijf van uw computer opslaat. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. In deze informatie is ook uw IP-adres opgenomen. Zo zien wij dat u onze website weer bezoekt.

 

Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. U kunt de cookies ook handmatig of automatisch verwijderen. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de website van Safety Guard niet goed functioneren.

Google analytics

Om te weten hoe onze website wordt bezocht, wordt via Google een cookie geplaatst bij uw bezoek. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren. Uw IP-adres wordt voor verwerking bij Google geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Safety Guard heeft overigens geen toestemming verleent aan Google de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De analysegegevens bij Google worden voor 180 dagen bewaard.

Social Media

Safety Guard beschikt over een Facebook-account waar wij graag informatie delen over activiteiten binnen onze organisatie met onze volgers. In de basis doen wij dit altijd anoniem. Namen en foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld, worden alleen geplaatst nadat wij expliciet om toestemming hebben gevraagd of zij deze zelf openbaar hebben gemaakt. Na het plaatsen van naam en/of foto van u, bent u te allen tijde gerechtigd om ons te verzoeken deze van ons account te verwijderen. Safety Guard zal hier zeker aan voldoen. Echter, berichten en foto’s die ondertussen door anderen op of via Facebook zijn gedeeld, vallen buiten onze invloedsfeer.

Bezoekt u ons kantoor?

Wanneer u ons kantoor bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. Dit doen wij door de camerabeveiliging en internetverbinding.

Camerabeveiliging

Ons bedrijfspand is voorzien van camera’s. Deze zijn nodig om (de toegang tot) het bedrijfspand en daarmee de veiligheid van het pand, goederen, productieproces en de bezoekers te bewaken. De camerabeelden worden standaard na vier weken verwijderd, tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In zo’n geval kunnen de beelden met de politie worden gedeeld.

Internetverbinding

Zodra u gebruik maakt van onze internetverbinding deelt u mogelijk gegevens, waaronder gegevens als uw MAC-adres (identiteit van uw apparaat), e-mailadres, naam en telefoonnummer. Deze gegevens worden dan namelijk verzonden via onze server en internetverbinding. Deze gegevens zijn voor ons echter niet te achterhalen.

Hoe gaat Safety Guard om met mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Daartoe zijn alle personen werkzaam bij of voor ons gescreend en gehouden aan geheimhouding.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst, dit een  gerechtvaardigd belang heeft en/of op basis is van uw toestemming.

Behalve met Google en Facebook, worden persoonsgegevens niet gedeeld met derden buiten de EU.  Deze organisaties dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

Aan derden verstrekken wij enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten. Met organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld de host van deze website Grizzly New Marketing, hebben we aanvullende afspraken gemaakt in verwerkingsovereenkomsten. In deze overeenkomsten staat vastgelegd hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Welke privacy rechten heeft u?  

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft ook  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.

Hiernaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen, verzoeken en klachten met betrekking privacy

Met vragen over dit statement, een verwerking of andere privacy zaken, helpen wij u graag. Als u een beroep wilt doen op uw privacy-rechten, adviseren wij om uw verzoek per e-mail te sturen. Wij reageren altijd zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand.  Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet toegestaan om bepaalde gegevens te wissen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Heeft u een klacht of vermoeden dat persoonsgegevens die wij verwerken verloren of in onjuiste handen zijn? Meldt dit dan zo snel mogelijk via onderstaande contactinformatie. Als u uw contactgegevens wilt delen, zullen we deze gebruiken om contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van de afhandeling. Tevens zullen wij uw gegevens opnemen in een register.

Waar kan ik terecht met mijn vraag, verzoek of klacht?

Wanneer u vragen, verzoeken of een klacht hebt over privacy, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor via (0320) 21 96 00. Daarnaast kunt u al uw vragen en klachten sturen per mail of post naar onderstaand adres.

Email: info@safetyguard.nl

Post:

Safety Guard (Facilities) B.V.

Zaanstraat 6-M

8226 ND Lelystad

Om snel met te kunnen schakelen bewaren wij onze communicatie schriftelijk. Deze opslag bewaren wij voor 2 jaar nadat je vraag of klacht volledig is afgehandeld. Als u een klant van ons bent, bewaren wij deze communicatie ook in uw klantdossier.

Wijzigingen

Safety Guard behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze privacy statement. Controleer deze daarom regelmatig.