Waar ons bedrijf in haar 20 jarig bestaan altijd bescheiden is gebleven over prestaties kan deze nominatie niet onopgemerkt blijven. Vandaag werd bekend gemaakt dat Safety Guard BV met twee andere collega-bedrijven genomineerd is voor de titel ‘Beveiligingsbedrijf van het jaar 2018’. De weg hier naar toe is geen eenvoudige geweest, het behalen- en behouden van het VEB kwaliteitskeurmerk vereist een constante bewaking van de in- en externe processen. Hier wordt binnen ons bedrijf nadruk gelegd op het welzijn van onze vakmensen, deze bepalen immers 24 uur per dag het verschil bij- en voor onze opdrachtgevers. De nominatie is een bevestiging en bekroning op ons werk tot op heden, we zijn trots dat we hier mogen werken en zullen de ontwikkeling van onze kwaliteit onverminderd voortzetten.

Zie hieronder het persbericht van de VEB;

De bekendmaking van het Beveiligingsbedrijf van het jaar vindt plaats op 29 maart 2018 tijdens de ALV. Vandaag zijn de genomineerde bedrijven bekend gemaakt. Hierbij bestaat het onderscheid tussen bedrijven die technische maatregelen uitvoeren (doelgroep Techniek) en bedrijven die bewakings- en opvolgingsdiensten leveren (doelgroep Diensten-PBO). In beide gevallen gaat het erom dat de bedrijven uitstekend naar voren zijn gekomen tijdens de jaarlijkse, onafhankelijke kwaliteitscontrole. Deze kwaliteitscontrole is één van de voorwaarden om lid te mogen blijven van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, die inmiddels meer dan 600 leden telt.

De bedrijven worden beoordeeld op de interne bedrijfsprocessen en op het uitgevoerde werk. VEB leden dienen zich te conformeren aan of de VEB 3 Kwaliteitsregeling of de PBO-kwaliteitsregeling.

Beveiligingsbedrijven die technische maatregelen uitvoeren, geven indien mogelijk een beveiligingsadvies af overeenkomstig de VRKI (Verbeterde Risico Klassen Indeling) en een PvE (Programma van Eisen). Daarnaast kan een kwaliteitsdocument (beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs) worden afgegeven, waaruit blijkt welke beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De VRKI wordt ondersteund door de verzekeraars.

Bij particuliere beveiligingsorganisaties (PBO) wordt o.a. gekeken naar de uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan sleutelregistratie, autopark beheer, monitoren van responstijden, de mate waarin waarin aandacht wordt besteed aan alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

Consistentie, prestaties en innovatieve aspecten kunnen bij de beoordeling meer punten opleveren.